Sagokojan – Illustrationer av Usko Laukkanen

Muminmuseets nya utställning Sagokojan lyfter fram illustratören Usko Laukkanen (1930-2000) och hans produktion. Laukkanen gjorde en lång och mångsidig karriär under en tid då illustrationskonsten inte var lika uppskattad som i dag och illustratörernas verk publicerades ofta utan att namnge upphovsmannen. På grund av detta är namnet Laukkanen obekant, medan verken i sig väcker minnen hos många.

Usko Laukkanen var en mångsidig illustratör och serietecknare. Han är bäst känd för sina illustrationer till barn- och läroböcker. Hela generationer har till exempel läst Barnens ABC-bok (Lasten oma aapinen) och Barnens läsebok (Lasten oma lukukirja) i skolan, ursprungligen utgivna år 1958, med uppföljare. Likaså skolböcker gjorda för förlagen Otava och Valistus.

En bok som även väckt uppmärksamhet är Laulumaja (Sångkojan, 1956) som Laukkanen skrivit och illustrerat. Berättelsen placerade sig på tredje plats i en samnordisk tävling för illustratörer och den publicerades i Tammis gyllene bokserie som det enda inhemska bidraget och boken översattes även till flera språk och utkom i ett flertal länder.

Bilderböckerna och sagoböckerna för barn spelade en mycket viktig roll för Laukkanen. Sagohyddan presenterar ett representativt urval av originalillustrationer och ger besökaren möjligheten att äntligen se den autentiska och intensiva färgprakten i dessa.

Senare arbetade Laukkanen även som reklamillustratör (bl.a. för Trafikskyddet och Postsparbanken) och -animatör (bl.a. Essos Tiger i tanken -reklam på 1960-talet). I slutet av hans karriär var Laukkanens synligaste arbetsgivare det Tammerforsbaserade förlaget Satukustannus, för vilken Laukkanen gjorde tiotals bilderböcker på 1970-1990-talet. En del av dessa översattes även till svenska och ryska.

Utöver detta ritade Laukkanen även serier. Den mest kända av dessa är Masto ja Märssy som distribuerades via Sarjis-tidningen på 1970-talet. Dessutom arbetade han i många omgångar med serien Kapten Kidd, som dock aldrig publicerades. Även om produktionen blev rätt så liten, belönades Laukkanen för sina karakteristiska serieteckningar med Kalle Träskalle-hatten år 1988. Denna utmärkelse är den högsta i sitt slag och den delas ut årligen av Finlands serieförening.

Utställningen är gjord i samarbete med Finlands Seriemuseum rf.

Sagokojan – Illustrationer av Usko Laukkanen
15.12.2018 – 31.3.2019