Konstverkslån

Vi lånar ut några verk från Muminmuseets samling till olika utstänningar utomlands. Just nu kan vi inte låna ut verk innan 2025.

Ny konstverkslån

Låneansökan ska göras minst 12 månader innan utställningen. Lånetiden är sex månader som mest. Konstverk ska lånas bara utomlands till professionella museer.

Ta kontakt med:

Suvi-Mari Eteläinen, tfn +358 (0)44 263 0580, suvi-mari.etelainen@tampere.fi