Samlingen

Tammerfors Konstmuseums samling Mumindalen

Muminmuseet är baserat på konstsamlingen som Tove Jansson och Tuulikki Pietilä donerade till Tammerfors konstmuseum år 1986.

Tove Jansson och hennes livskamrat, konstgrafikern Tuulikki Pietilä gjorde sin första donation till Tammerfors konstmuseum år 1986. Konstsamlingen innefattade 1 009 verk och 38 tablåer. Verken hade ställts ut i Konstmuseets Mumin-utställning och var originalillustrationer och skisser ur muminböckerna och andra böcker som Tove Jansson illustrerat. Tablåerna var tredimensionella miniatyrer med muminmotiv som byggts av Jansson, Tuulikki Pietilä och deras vän, medicine licentiat Pentti Eistola. I donationen ingick även andra konstverk och föremål av Tove Jansson.

Åren 1987–2016 ställde Konstmuseet ut delar av samlingen i Mumindalen. Mumindalen stängdes i slutet av oktober 2016 och museet flyttade då till Tammerforshuset. I samband med flytten bytte museet namn till Muminmuseet, men samlingen behöll namnet Tammerfors konstmuseums samling Mumindalen.

2013-2016

Mumindalen i Tammerfors Konstmuseum

Tove Janssons originalillustrationer till de tolv muminböcker hon skrev och illustrerade åren 1945–1977 utgör samlingens kärna. Nästan alla illustrationer till muminromanerna är tuschteckningar på papper eller kartong, men där finns också nästan 50 gouache- eller akvarellmålningar, ett tiotal bilder gjorda med skrapteknik och några laveringar eller laveringar med tusch. De flesta av verken är små till sin storlek, nära den slutgiltiga publiceringsstorleken.

Muminmuseet ©Moomin CharactersTM.
Tove Jansson: Småtrollen och den stora översvämningen, 1945

Vid sidan av illustrationsteckningarna till muminböckerna utgörs en viktig del av samlingen av skisser samt alternativa och opublicerade versioner av teckningarna. Med hjälp av skisserna och de olika versionerna av teckningarna kan man undersöka hur Tove Janssons illustrationer utvecklades.

I samlingen finns totalt 207 av Tove Janssons serieteckningar, skisser och omslagsteckningar till de muminserierna. Bland dem finns också de första muminserierna som Jansson tecknade till den finlandssvenska kulturtidningen Ny tid år 1947. Samlingen innehåller dessutom 500 illustrationsteckningar och omslagsbilder till tidningar, varav de flesta publicerades i satirtidningen Garm.

Förutom muminillustrationerna innehåller samlingen över 200 illustrationsteckningar som Tove Jansson gjort till andra böcker. Hon illustrerade ett flertal barnböcker, bland dem klassiker som Lewis Carrols Alice i underlandet och J. R. R. Tolkiens Bilbo – En hobbits äventyr.

Laura Vanzo.

I konstsamlingen ingår utöver illustrationerna även 41 tablåer, varav två är muminhus, och till tablåerna räknas även Mumintrollet-statyn som står i Andparken. Tablåerna har i huvudsak skapats av Tove Janssons livskamrat, konstgrafikern Tuulikki Pietilä, och i några tablåer deltog även deras vän, medicine licentiat Pentti Eistola. Enligt Tove Jansson deltog hon själv mest som en hjälpreda i byggandet.

Paraphernalia-samlingen

Ett betydelsefullt och speciellt tillägg till samlingen var den Paraphernalia-donation bestående av 61 lådor som gjordes år 1993. Ordet paraphernalia hittade Jansson och Pietilä i Svenska Akademiens ordlista. De konstaterade att den närmaste finskspråkiga motsvarigheten till ordet skulle vara ”kama”. Den separata Paraphernalia-samlingen kompletterar den egentliga konstsamlingen och innehåller bl.a. muminfigurer, material till tablåer, fotografier och diabilder samt brevväxling.

Jari Kuusenaho.