Pentti Eistola 1931–2022 – ”Det var en ren glädje att bygga det stora huset!”

Medicine licentiat Pentti Eistola gick bort den 12 januari 2022 i Helsingfors. Alla Muminmuseets besökare får bekanta sig med Eistolas kreativa avtryck.

Eistolas långvariga vänskap med Tove Jansson (1914─2001), Toves livspartner Tuulikki Pietilä (1917─2009) och Toves mor, konstnären Signe Hammarsten-Jansson, Ham (1882─1970), tillförde de tredimensionella tablåerna till mumintrollens visuella värld.

Gnistan till vänskapen med konstnären och författaren Jansson tändes av Eistolas första tablå. I slutet av 1950-talet erbjöd Eistola sin första miniatyrmodell till Tove. Senare fick den namnet Det första Muminhuset. Det kreativa sällskapet kompletterade ivrigt det lilla ljusblå huset. Vid huset byggde Eistola, Ham, Tove och Tuulikki en vedbod och en mur, som enligt Eistola såg ut ”som en kyrkogårdsmur”. Muren byggdes bland annat av tandlagningar. Det eleganta växthuset utformat av Ham och den noggrant byggda lilla vedboden kompletterade helheten.

Samarbetet fortsatte och gruppen byggde flera tablåer tillsammans, däribland Badhuset och Haffsårkesterns sjösättning. Mumintablåerna är fristående konstverk, vars förtrollande, livfulla miniatyrvärldar upprepar och varierar muminberättelserna. Den största tablån är det över två meter höga blåa Mumin-Huset, som byggdes inför den internationella illustrationsbiennalen i Bratislava 1979 och var en del av Tove Janssons illustrationsutställning. Under åren därpå kunde Mumin-Huset beskådas på olika museer från Bratislava till Norden. När Tove Jansson donerade sin konstsamling fick museet totalt över 40 tablåer, varav de flesta är utställda på Muminmuseet och kan beundras av besökare från hela världen. De ömtåliga tablåerna lånas inte längre ut.

Den flinke Eistola kompletterade Toves och Tuulikkis skapande arbete på ett utmärkt sätt och när de byggde det stora Mumin-Huset uppstod en tydlig arbetsdelning mellan upphovspersonerna. Eistola fungerade som Mumin-Husets huvudsaklige konstruktör och elektriker, samt byggde korridorer och trappor. Eistolas yrke var en fördel i det visuella arbetet: ”Som läkare minns jag vad jag ser.” Tuulikkis bror, arkitekten Reima Pietilä (1923─1993) granskade husets struktur. Tuulikki Pietilä utformade figurerna, fönstren och dörrarna. Tove Jansson målade tapetserade och fäste de otaliga takspånen.

För vännerna var tablåbyggandet en skapande lek som utgjorde en motvikt till annat arbete. Eistola beskrev lördagskvällarna i Toves ateljé i Helsingfors: ”Mina vänner frågade mycket om vad de sysslade med. De leker!”

Alla citat kommer från ett samtal med Pentti Eistola i Helsingfors i december 2021.

Tammerfors Konstmuseum.
Tuulikki Pietilä, Pentti Eistola, Tove Jansson och Anneli Ilmonen, direktör för Tammerforst Konstmuseum, i Mumindalen 29.4.1994.