Instruktioner till ett tryggt museibesök

Vi vill försäkra att ditt besök i Muminmuseum är så tryggt som möjligt.

Vänligt använda ansiktsmask när du besöker Muminmuseet eller Tampere-huset. Också vår personal använder ansiktsmask eller visir. Rekommendation för ansiktsskydd grundar sig på myndigheternas instruktioner.

Det finns skyddsskärmar på biljettkassan. Vi hoppas att du använder kort och kontaktlös betalning. Vi har automatiska dörrar som öppnar när du visar biljetten i streckkodläsaren. Det finns handsprit på kassan och inne i museet.

Håll säkerhetsavstånd till andra besökare och till personalen. Vår personal svarar ändå gärna till alla dina frågor.

Vi har fäst särskilt uppmärksamhet vid städning och bra hygien. Ytor och andra element som man ska vidröra städas regelbundet, men undvika att vidröra ytor onödigt. Hosta i armvinkeln. Guidningsböckerna är tillfälligt tagits ur bruk.

Museets verkstad Ateljé är också stängd, men vi erbjuder material till konstuppgifter som besökaren kan ta med sig och göra hemma.

Kom till museet endast om du känner dig frisk. Också vår personal stannar hemma om symtom förekommer.