Pågående utställning

Ur Toves bokhylla
21 mai 2022 – 26 mar 2023

Muminböckerna känner vi till, men vad läste hon som skrev dem? I den här utställningen besöker vi konstnären och författaren Tove Janssons (1914–2001) bokhyllor och funderar över vad hennes bibliotek berättar om sin ägare. Utöver sin illustrationssamling donerade Tove Jansson också hundratals muminböcker till Tammerfors konstmuseum, däribland upplagor på flera olika språk. Till Barnboksinstitutet donerade Jansson år 1989 fyrahundratio barnböcker, vetenskapliga verk om litteratur och illustration samt Janssons livspartner konstnären Tuulikki Pietiläs (1917–2009) äventyrsböcker. Jansson läste mycket. Den här utställningen plockar fram berättelser från olika kulturer, illustrationskonst och barnboksklassiker ur hennes hembibliotek. I illustrationernas fascinerande världar finns äventyr ur folksagornas myter och märkliga sagoboksfigurer. Böckerna i hemmet är viktiga föremål med personliga dedikationer och diverse bokägarmärken. Bland hyllorna hörs ekon av Mumindalen.

I boksamlingen kan man följa illustrationskonsten genom ett helt århundrade. Den trycktekniska utvecklingen gav illustrationskonstnärerna nya uttrycksmedel och Tove Jansson var en kreativ pionjär på området. Hon gjorde sina böcker till helheter genom att skriva, illustrera och sätta dem. Den här utställningen görs i samarbete med Barnboksinstitutet. Barnboksinstitutet är en nationell expertinstitution för barn- och ungdomslitteratur som har verkat i Tammerfors sedan år 1978. Barnboksinstitutet driver Finlands enda specialbibliotek för barn- och ungdomslitteratur.