Muumimuseo
  • Engelska
  • Finska
  • Japanska
  • Ryska
  • Svenska

Observatoriet

Mumintrollen och havet 15.2.2020 – 31.1.2021

 ”När kusten försvunnit bakom dem steg fullmånen klotrund och gul över havet. Pappan hade aldrig sett en så stor och så ensam måne. Och inte hade han förstått att havet kunde vara så absolut och väldigt som han nu såg det.”   – Hattifnattarnas hemlighet, 1962 –

Åk ut till havs med mumintrollen!

Mumintrollen är ofta ute på äventyr på havet och för Tove Jansson (1914–2001) var Östersjön en betydelsefull inspirationskälla. Havet vid Mumindalen och i de skummande berättelserna om mumintrollen har drag av Östersjön, och Jansson vävde in havstemat i många muminberättelser. Det är havet som tecknar Mumindalens konturer, precis som Östersjön gör med Finland.

I den här utställningen närmar vi oss mumintrollens miljövänliga livsstil med hjälp av originalillustrationer från böckerna. Mumintrollen åker ut på äventyr till havs och har picknick på strandklipporna. I bakgrunden till berättelserna och illustrationerna böljar det öppna havets fjärran horisont. Det levande havet fungerar som en karaktär i böckerna.

Mumintrollen behandlar alltid naturen med vördnad. De reser, äter och lever i samförstånd med sin omgivning. Mumintrollens enkla livsstil är skonsam mot jorden och havet. Liksom mumintrollen kan var och en av oss göra små miljögärningar i vardagen, och tillsammans kan vi skydda Östersjön. Även havet består av små droppar.

År 2020 har det gått 75 år sedan den första Muminboken gavs ut. Jubileumsåret till ära deltar Muminmuseet i kampanjen #VÅRTHAV, som är Moomin Characters initiativ för att förbättra tillståndet i Östersjön. Kampanjen genomförs i samarbete med John Nurminens Stiftelse och har som mål att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och samla in en miljon euro till stiftelsens arbete för att skydda havet och dess arv. Östersjön är vårt enda hav, så låt oss ta hand om det.

Föregående utställningar i Observatoriet

Muminanimationerna – Äventyr och kramar 25.4.2019-26.1.2020

 

Sagokojan – Illustrationer av Usko Laukkanen 15.12.2018 – 31.3.2019

Muminmuseets utställning Sagokojan lyfter fram illustratören Usko Laukkanen (1930-2000) och hans produktion. Laukkanen gjorde en lång och mångsidig karriär under en tid då illustrationskonsten inte var lika uppskattad som i dag och illustratörernas verk publicerades ofta utan att namnge upphovsmannen. På grund av detta är namnet Laukkanen obekant, medan verken i sig väcker minnen hos många.

Usko Laukkanen var en mångsidig illustratör och serietecknare. Han är bäst känd för sina illustrationer till barn- och läroböcker. Hela generationer har till exempel läst Barnens ABC-bok (Lasten oma aapinen) och Barnens läsebok (Lasten oma lukukirja) i skolan, ursprungligen utgivna år 1958, med uppföljare. Likaså skolböcker gjorda för förlagen Otava och Valistus.

En bok som även väckt uppmärksamhet är Laulumaja (Sångkojan, 1956) som Laukkanen skrivit och illustrerat. Berättelsen placerade sig på tredje plats i en samnordisk tävling för illustratörer och den publicerades i Tammis gyllene bokserie som det enda inhemska bidraget och boken översattes även till flera språk och utkom i ett flertal länder.

Bilderböckerna och sagoböckerna för barn spelade en mycket viktig roll för Laukkanen. Sagohyddan presenterar ett representativt urval av originalillustrationer och ger besökaren möjligheten att äntligen se den autentiska och intensiva färgprakten i dessa.

Senare arbetade Laukkanen även som reklamillustratör (bl.a. för Trafikskyddet och Postsparbanken) och -animatör (bl.a. Essos Tiger i tanken -reklam på 1960-talet). I slutet av hans karriär var Laukkanens synligaste arbetsgivare det Tammerforsbaserade förlaget Satukustannus, för vilken Laukkanen gjorde tiotals bilderböcker på 1970-1990-talet. En del av dessa översattes även till svenska och ryska.

Utöver detta ritade Laukkanen även serier. Den mest kända av dessa är Masto ja Märssy som distribuerades via Sarjis-tidningen på 1970-talet. Dessutom arbetade han i många omgångar med serien Kapten Kidd, som dock aldrig publicerades. Även om produktionen blev rätt så liten, belönades Laukkanen för sina karakteristiska serieteckningar med Kalle Träskalle-hatten år 1988. Denna utmärkelse är den högsta i sitt slag och den delas ut årligen av Finlands serieförening.

Utställningen är gjord i samarbete med Finlands Seriemuseum rf.

Cinema Observatorio 26.6.-31.8.2018

Tre olika filmer av Tove Jansson, Tuulikki Pietilä och mumins.

Tove Jansson och mumintrollen 9.8.2017-26.5.2018

Muminmuseets första tillfälliga utställning Tove Jansson och mumintrollen visar Tove Janssons muminfigurer från de tidigaste svarta mumintrollen från början av 1930-talet och de krigstida politiska satirteckningarna i tidningen Garm, till de första muminprodukterna på 1950-talet och 1990-talets muminanimationer. En av utställningens skatter är en animation med den första muminfiguren som Tove Jansson ritade som tonåring. Till utställningens andra specialiteter hör Tove Janssons tidiga muminserier som publicerades i tidningen Ny tid på 1940-talet, Faun-dockorna från 1950-talet, Arabias första muminmugg samt ett flertal originalomslagsbilder till muminböcker som publicerats i olika länder.