Muumimuseo
  • Engelska
  • Finska
  • Japanska
  • Ryska
  • Svenska

Observatoriet

Muminmuseets nya utställning Muminanimationerna – Äventyr och kramar öppnar den 25 april 2019!

 

Sagokojan – Illustrationer av Usko Laukkanen 15.12.2018 – 31.3.2019

Muminmuseets utställning Sagokojan lyfter fram illustratören Usko Laukkanen (1930-2000) och hans produktion. Laukkanen gjorde en lång och mångsidig karriär under en tid då illustrationskonsten inte var lika uppskattad som i dag och illustratörernas verk publicerades ofta utan att namnge upphovsmannen. På grund av detta är namnet Laukkanen obekant, medan verken i sig väcker minnen hos många.

Usko Laukkanen var en mångsidig illustratör och serietecknare. Han är bäst känd för sina illustrationer till barn- och läroböcker. Hela generationer har till exempel läst Barnens ABC-bok (Lasten oma aapinen) och Barnens läsebok (Lasten oma lukukirja) i skolan, ursprungligen utgivna år 1958, med uppföljare. Likaså skolböcker gjorda för förlagen Otava och Valistus.

En bok som även väckt uppmärksamhet är Laulumaja (Sångkojan, 1956) som Laukkanen skrivit och illustrerat. Berättelsen placerade sig på tredje plats i en samnordisk tävling för illustratörer och den publicerades i Tammis gyllene bokserie som det enda inhemska bidraget och boken översattes även till flera språk och utkom i ett flertal länder.

Bilderböckerna och sagoböckerna för barn spelade en mycket viktig roll för Laukkanen. Sagohyddan presenterar ett representativt urval av originalillustrationer och ger besökaren möjligheten att äntligen se den autentiska och intensiva färgprakten i dessa.

Senare arbetade Laukkanen även som reklamillustratör (bl.a. för Trafikskyddet och Postsparbanken) och -animatör (bl.a. Essos Tiger i tanken -reklam på 1960-talet). I slutet av hans karriär var Laukkanens synligaste arbetsgivare det Tammerforsbaserade förlaget Satukustannus, för vilken Laukkanen gjorde tiotals bilderböcker på 1970-1990-talet. En del av dessa översattes även till svenska och ryska.

Utöver detta ritade Laukkanen även serier. Den mest kända av dessa är Masto ja Märssy som distribuerades via Sarjis-tidningen på 1970-talet. Dessutom arbetade han i många omgångar med serien Kapten Kidd, som dock aldrig publicerades. Även om produktionen blev rätt så liten, belönades Laukkanen för sina karakteristiska serieteckningar med Kalle Träskalle-hatten år 1988. Denna utmärkelse är den högsta i sitt slag och den delas ut årligen av Finlands serieförening.

Utställningen är gjord i samarbete med Finlands Seriemuseum rf.

 

Föregående utställningar i Observatoriet

Cinema Observatorio 26.6.-31.8.2018

Tre olika filmer av Tove Jansson, Tuulikki Pietilä och mumins.

Tove Jansson och mumintrollen 9.8.2017-26.5.2018

Muminmuseets första tillfälliga utställning Tove Jansson och mumintrollen visar Tove Janssons muminfigurer från de tidigaste svarta mumintrollen från början av 1930-talet och de krigstida politiska satirteckningarna i tidningen Garm, till de första muminprodukterna på 1950-talet och 1990-talets muminanimationer. En av utställningens skatter är en animation med den första muminfiguren som Tove Jansson ritade som tonåring. Till utställningens andra specialiteter hör Tove Janssons tidiga muminserier som publicerades i tidningen Ny tid på 1940-talet, Faun-dockorna från 1950-talet, Arabias första muminmugg samt ett flertal originalomslagsbilder till muminböcker som publicerats i olika länder.